top of page

最新影片

《排戲進行中》 2022 Vol.6 
愛麗絲劇場實驗室《老婦還鄉記》 

主持:漫葉

「億萬富婆」重返故鄉,揚言要捐出巨款幫助貧困的同鄕改善生活,可是卻開出一個令居民們震驚的條件⋯⋯

 

8.png
3.png
wix front page pic (18).png
10.png
10.png
GreeN Room - Programme Name (11).png
12.png
bottom of page