top of page

最新影片

《排戲進行中》 2023 Vol.3
訪問對象:前進進戲劇工作坊
《根從你空中走過》 

主持︰漫葉

「她」和「他」在百年榕樹下相愛,費盡心思安排在狹窄又忙碌的馬路上拍一輯受盡矚目的婚照。最終這張婚照被棄置於垃圾場內,只有她的臉被清楚拍下放上社交網站……

記憶那麼深長,要把依附的物事全數拆毀才能根除

牛棚劇場
14-18.6.2023 8pm
$260 (正價) / $180 (優惠票)

 

8.png
3.png
wix front page pic (18).png
10.png
10.png
GreeN Room - Programme Name (11).png
12.png
bottom of page